Motor rijden mag alleen met een motorrijbewijs. Voor het rijexamen van een motorrijbewijs (A) moet je minimaal 24 jaar zijn. Als je op jongere leeftijd wil gaan rijden op een motor of trike kan je ook examen afleggen voor versie’s A1, A2 of A met code 80.  Ook is het, net als bij de auto, mogelijk om te starten met lessen voor de voor het examen minimaal vereiste leeftijd.

Examen

Heb je goed geoefend en kun je met de motor overweg, dan kan je naar het CBR om examen af te leggen. Dit examen is gesplitst in 2 onderdelen: het examen voertuigbeheersing en het examen verkeersdeelneming. Houdt er wel rekening mee dat veiligheid op de motor erg belangrijk is en dat je daarom tijdens beide examens verplicht bent om beschermende kleding te dragen. Zonder goedgekeurde helm, stevige (hoge) schoenen en (lange) handschoenen en een voldoende beschermende broek en jas gaat jouw examen niet door.

Bij het examen voertuigbeheersing laat je zien dat je controle hebt over de motor. Op een afgesloten terrein vraagt een examinator jou om 7 oefeningen uit te voeren. De onderdelen langzame slalom, uitwijken op snelheid, noodstop en de motor parkeren zullen altijd worden getoetst. Andere oefeningen kunnen verschillen per examen, maar hebben altijd te maken met beheersing op hoge snelheid, beheersing op lage snelheid en beheersing tijdens het remmen.

Nadat je voertuigbeheersing theorie voor motorrijders hebt gehaald, mag je op voor het examen verkeersdeelneming. Net als bij andere praktijkexamens, maak jij een rit op de openbare weg. De examinator zal vanuit een auto beoordelen of je een goede plaats op de weg hebt en je je goed aan de verkeersregels houdt. Jouw eigen rij-instructeur zal ook meerijden in de auto. Hij zal jou via een oortje helpen met de route. Direct na afloop vertelt de examinator of je geslaagd bent voor het examen en dus toestemming krijgt om een rijbewijs aan te vragen.

Trike

Trikes of andere vormen van gemotoriseerde driewielers vallen ook onder het motorrijbewijs. Met een motorrijbewijs A1 mag een gemotoriseerde driewieler tot 15 kW bestuurd worden. Voor voertuigen zwaarder dan 15kW is rijbewijs A vereist. Ook is het mogelijk om vanaf 21 jaar een rijbewijs A met code 80 te halen. Hiermee mag een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15kW vermogen bestuurd worden. Zware motoren mogen met deze aantekening pas bestuurd worden vanaf 24 jaar of met 2 jaar ervaring.

Soms kan een trike ook als brommer geregistreerd staan. In dat geval moet de bestuurder zich houden aan de regels rondom een brommobiel en volstaat een brommerrijbewijs (AM).

Motoren per rijbewijs

Autorijbewijs

Met autorijbewijs B (of militair theoriecertificaat A) is het niet toegestaan om op een motor aan het verkeer deel te nemen. Daarvoor is een apart motorrijbewijs nodig. Je hebt wel een voorsprong als je autorijbewijs B (of militair theoriecertificaat A) hebt. Dan mag je namelijk meteen beginnen met de praktijklessen voor het motorrijbewijs. Ga wel me het theorie aan de slag, voor het examen verkeersdeelneming het je alsnog een geldig theoriecertificaat A nodig.

Bestuurders met een autorijbewijs B van voor 13 januari  2013 mogen wel rijden op een gemotoriseerde driewieler.

Vanaf 24 jaar kan je op voor motorrijbewijs (A) waarmee je op iedere motor mag rijden. Wil je graag eerder de weg op? Dan kan je wel alvast examen afleggen voor lichtere motoren of een rijbewijs halen met code 80.

Het begin van een motorrijbewijs

Vanaf 17: Eerste rijles A1

Vanaf 18: Op examen rijbewijs A1

Vanaf 19: Eerste lessen A2

mits in bezit van A1

Vanaf 20: Op examen rijbewijs A2

rijbewijs A1 niet verplicht

Vanaf 21: Op Examen A met code 80

Na 2 jaar of na de 24e verjaardag vervalt aantekening code 80

Vanaf 21: Eerste les rijbewijs A (geen code 80)

tijdens examen minimaal 2 jaar in bezit van A2

Vanaf 22: Examen rijbewijs A (geen code 80)

mits minimaal 2 jaar in bezit van A2

vanaf 24: verval code 80

Vanaf 24: Examen rijbewijs A