Instructeur aansprakelijk gesteld voor schade tijdens rijles

De grote onbekende: het instructierisico

Jaarlijks zijn er uit de rijschoolwereld schrijnende verhalen op te tekenen van situaties waarin een gewonde leerling de schade wil verhalen op zijn instructeur.

Onderscheid tussen les clausule en instructierisico
Een instructeur die in een lesauto stapt, weet dat hij of zij vroeg of laat betrokken raakt bij een verkeersongeval. Kenmerkend voor de rijschoolbranche is de hoge schadefrequentie. De vraag is dan of je goed verzekerd bent. En dat is niet altijd zo. In de praktijk heeft iedereen een lesclausule waarbij het instructierisico over het hoofd wordt gezien. Dat risico steekt steeds vaker de kop op, de moeite waard om eens goed onder de loep de te nemen.Verzekeren doe je om de financiële risico’s die je zelf niet kunt dragen af te dekken. Als rijschool sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf en is het lesvoertuig verzekerd in het kader van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, mét een lesclausule, zodat eventuele schade tijdens de rijles is gedekt. Maar daarmee ben je er nog niet helemaal, want er is nog zoiets als het instructierisico. Dat komt bovendrijven in situaties waarbij de leerling tijdens de rijles een ongeval veroorzaakt, terwijl hij of zij de juridische bestuurder is en daarbij zelf letsel oploopt. Dit risico geldt voor alle categorieën.
Wegenverkeerswet
Bij een autorijles is de instructeur in principe altijd de juridische bestuurder, omdat er sprake is van rijden onder toezicht. Maar in de Wegenverkeerswet staat ook dat deze vlieger niet opgaat voor de categorie A. Bij de motorrijles wordt de leerling die alleen op de motor rijdt aangemerkt als de juridisch bestuurder. Wanneer de instructeur tegen de voor hem rijdende motorleerling botst, is er geen probleem. Dan is de schade gedekt op de WAM-polis van de motor instructeur. Maar wat te doen als de schade ontstaat door een foutieve aanwijzing van de instructeur? In dat geval biedt de WAM-polis geen dekking, omdat de schade niet is veroorzaakt door of met het motorrijtuig van de instructeur.
Rijbewijsbezitters

Deze situatie kan ook voorkomen bij de B-rijles. Er zijn bijvoorbeeld rijscholen die lesgeven aan rijbewijsbezitters die na een ongeval weer de weg op willen, maar dit niet zonder begeleiding durven. Een andere categorie zijn de leerlingen die nog geen rijbewijs hebben, maar wel een tussentijdse toets hebben afgelegd met goed gevolg. Als ze daarbij ook nog eens lessen bij een rijschool met een behoorlijk slagingspercentage, kunnen deze leerlingen door de rechter worden aangemerkt als juridisch bestuurder. Dan kan het voorkomen dat de leerling de aansprakelijkheid probeert door te schuiven naar de instructeur. En zo zijn er nog meer situaties te bedenken waarin het instructierisico komt bovendrijven.

Aansprakelijkheidsverzekering

Sommige verzekeringspolissen lijken het instructierisico af te dekken, maar bij nauwkeurige bestudering van de voorwaarden blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Het instructierisico is voor de rijschoolbranche een zwaar bedrijfsrisico dat je als rijschoolhouder niet kunt dragen. Voor meer informatie over een aansprakelijkheidsverzekering voor je rijschool kun je contact opnemen met het SRB (Stichting Rijschool Belang), tel: 024-6770699.